Projekty unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Rozwoju Pomorza, mający na celu zniwelowanie skutków pandemii COVID-19. Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach SPEKTRUM – pomorski system usług doradczych.

System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Zakupiona specjalistyczna usługa doradcza: Marketing - doradztwo w zakresie rozwoju sprzedaży internetowej. Łączna kwota dofinansowania: 16 250 zł netto
Termin realizacji projektu: 01.05.2021 – 30.06.2021